Här finns resultat-listan från invigningstävlingen av Månkarbos Eljusbana.