Det blev hemmaseger i det 5:te åsloppet 1981. Ulf Jansson vann före Anders BodinWäja/Dynäs